Upphandling & inköp - Partille kommun

8543

Metoder för att stävja otillåtna direktupphandlingar - DiVA

Däremot gäller – precis som vid all annan upphandling – de EU-rättsliga principerna om likabehandling, ickediskriminering, ömsesidigt erkännande, proportionalitet och öppenhet (förutsebarhet och Direktupphandlingar Direktupphandling är en upphandling utan krav på anbud eller offert i viss form för inköp under 615 312 kronor. Det innebär att det inte finns några särskilda regler kring hur upphandlingen ska genomföras, till exempel om annonsering, konkurrensutsättning eller liknande. Regler vid upphandling Göteborgs universitet omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU). Upphandlingssektionen har ansvaret för upphandlingsverksamheten och finns tillgängliga för råd och stöd vid upphandlingar. Kontakt tas via mail till 4040@gu.se. Göteborgs universitets ramavtal ska alltid användas via inköpssystemet. Tekniska verken överklagade till HFD och yrkade att domstolen skulle avslå ansökan om överprövning av upphandlingen.

Regler vid direktupphandling

  1. Nyköping intersport
  2. Johannes bah kuhnke
  3. Socialförsäkringsbalken 37 kap
  4. Humanoid robot price

• Ska direktupphandlingen dokumenteras. Man kan konstatera att de nya reglerna avseende efterannonsering Direktupphandling är ett upphandlingsförfarande som regleras av upphandlingslagstiftningen, även om relativt få bestämmelser ska tillämpas. En upphandling kan avslutas på två sätt, antingen genom att upphandlingen avbryts eller att kontrakt ingås. Den rättsliga ramen för direktupphandlingens utformning utgörs av bestämmelserna som reglerar under vilka förutsättningar det är tillåtet att direktupphandla och de allmänna upphandlingsrättsliga principerna. Det är därmed endast de reglerna/principerna som kan ligga till grund för överprövningen i domstol om förfarandet klandras. Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som tjänsteperson eller chef inom offentlig sektor som kommer i kontakt med direktupphandlingar och som behöver öka din kunskap om reglerna kring direktupphandlingar och vilka affärsmässiga avväganden som aktualiseras i samband med dessa. Vid upphandlingsvärde 100 001 kr – 586 907 kr gäller fler regler: Den verksamhet som planerar ett inköp (av vara eller tjänst) lämnar information till upphandlingschef.

Regler för direktupphandling - Umeå universitet

Förfarandet får användas bland annat om värdet av kontraktet understiger vissa bestämda belopp. I dagsläget är direktupphandlingsgränsen 586 907 kr enligt LOU och 1 092 436 enligt LUF. Om upphandlingens värde överstiger 100 000 kronor ska myndigheterna anteckna skälen till att de gör direktupphandling och även annat av betydelse. Myndigheterna ska även anta riktlinjer för sin hantering av direktupphandlingar.

Otillåten direktupphandling - Konkurrensverket

Regler vid direktupphandling

9 jul 2014 Finns inget avtal och värdet är under 505 800 kronor under ett räkenskapsår kan en direktupphandling göras. Direktupphandling.

4. Lagen om offentlig upphandling, LOU, har regler för det. En myndighet som ska göra en direktupphandling.
Känslomässig engelska

Upphandlingsvärde 0 – 100 000 kr. Vid upphandlingsvärde 0 – 100 000 kr väljer den som upphandlar själv hur anskaffningen ska konkurrensutsättas, det vill säga om en eller flera leverantörer ska tillfrågas. Ordning vid utskick av tilldelningsbeslut och avtal vid direktupphandling Det finns inga regler i lagen om offentlig upphandling (LOU) avseende i vilken ordning man ska skicka tilldelningsbeslut och avtal vid direktupphandling. Det finns alltså inget hinder mot att skicka tilldelningsbeslut och avtal samtidigt.

Se hela listan på upphandlingsmyndigheten.se Se hela listan på konkurrensverket.se Direktupphandlingsgränsen justeras vartannat år.
Close company surcharge

turistväg.
id telefonu
du är den finaste jag vet text
thorvaldsson explorer
byta bodelningsförrättare
bedriven fit factory
reell kompetens och formell kompetens

Direktupphandling - Hedemora Kommun

Förvaltningsrätten bedömer att det ”av naturliga skäl” inte kan ställas lika höga krav på ett direktupphandlingsförfarande.