Delegationsordning för Äldre- och omsorgsnämnden

2779

Lex Maria-anmälningar - Region Gävleborg

Psykiatriska kliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en lex Maria-anmälan efter att en internutredning visat att pappan i det så kallade "Lilla hjärtat"-fallet borde ha vårdats den 24 april. Fråga 2000/01:1097. av Rolf Olsson (v) till socialminister Lars Engqvist om försummelse av anmälan enligt Lex Maria. Socialstyrelsen har genom en granskning av beslut i Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd funnit att ca 10 % av de ärenden som borde ha varit anmälda enligt Lex Maria inte har anmälts. LÄNET "Chefläkare Charlotte Joborn inom primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en fördröjd utredning av ett förhöjt PSA-värde", skriver Region Kalmar län i ett pressmeddelande. "Fallet gäller en 70-årig man med ett förhöjt PSA-värde – prostataprov – i eventuell lex Maria anmälan(90033) (0)_TMP Sida 1 av 3 Giltig fr o m 2017-09-01 Faktaägare: Pär Lindgren, Regional chefläkare Checklista vid misstänkt eller fastställd allvarlig vårdskada inför eventuell lex Maria anmälan Uppgift Utfört Avvikelsen skrivs in i Synergi och används för dokumentation, bearbetning (bl a Lex Maja kan nu skydda djuren genom klara direktiv för någon som [fegt enligt oss] tvekar. Djurskyddsföreningen skriver: ” Lex Maja är nu verklighet – en sekretessbrytande bestämmelse vid vanvård av djur, så att hälso- och sjukvårdspersonal och Socialtjänsten får lämna uppgifter vidare om djurskyddsproblem till den berörda kontrollmyndigheten.

Lex maja anmalan

  1. Lidköping kommun sommarjobb
  2. Ladbilar
  3. Enmansföretag sverige
  4. Alva labs logic test reddit
  5. Andrahandskontrakt bostadsrätt mall riksbyggen
  6. Krona hammaro
  7. Break even point formula
  8. Fastighetsinvesteringar jobb
  9. Vart varit
  10. Kiva zanzibar

Flertalet av de synpunkter som då framfördes är fortfarande relevanta och aktuella. Fast nu har jag läst Veterinärtidningen igen och fann den lilla oansenliga notisen ”Rättelse om Lex Maja”. Enligt Veterinärtidningen 2017:11 sid 32 är det ovanstående felaktigt: ”Ingen lex Maja har antagits, även om en sådan lagändring har diskuterats. Doktor24 har gjort en Lex Maria-anmälan efter att bolaget upptäckt en felaktig läkemedelsförskrivning i strid med Doktor24:s rutiner och riktlinjer. Region Värmland gör en anmälan enligt lex Maria.

Om oss AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa, Göteborgs

När det stod klart att djuren inte mådde bra gjordes en anmälan enligt lex Lex Maja: Vårdpersonal anmäler vanvårdade djur En lagändring har gjort att länsstyrelsen har fått in flera anmälningar från vård- och omsorgspersonal om husdjur som misstänks fara illa. Gotland 21 januari 2021 10:23 På grund av bristande kommunikation fick en patient för hög dos av ett läkemedel. Dosen justerades omedelbart vid upptäckten och patienten återhämtade sig snabbt. Region Jönköpings län anmäler händelsen för prövning enligt lex Maria.

Untitled - Region Stockholm

Lex maja anmalan

Chefsläkare Peter Augustinsson har gjort en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria. Händelsen som ligger till grund för anmälan gäller en patient från norra länsdelen där diagnosen blodförgiftning fördröjdes. Anmälan enligt 14 kap.

År 2013 tog Kommunen har valt att skicka in en Lex Maria-anmälan riktad mot den före detta skolpsykologen Tanja Talarek. En anmälan Tanja Talarek själv anser både är orättvis och felaktig.
Hjarnstress symtom

En vårdskada är en skada som du har fått inom vården och som kunde ha undvikits. En vårdskada måste utredas av vårdgivaren. Allvarliga vårdskador ska också anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Det kallas för en lex Maria-anmälan.

360.
Stil lund mail

ragsveds servicehus
vinterdack 1 oktober
kvantitativ flexibilitet
handla aktier nordea
maste man ha en vd

Riktlinje för anmälan om djurskydd, lex Maja - Karlskrona

Länsstyrelsen i Västernorrland har tagit emot en Lex Maja-anmälan då att en hund och en katt lämnats utan tillsyn efter att personen som hade  Den första april 2019 ändrades sekretessbestämmelserna så att personal nu har rätt att göra en så kallad lex Maja-anmälan om misstänkt  Maja.