Karlfeldtgymnasiet - Avesta kommun

4737

Gymnasieskola, Årjängs kommun

Styrdokument. Här hittar du skolans tertialrapporter, verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner och likabehandlingsplaner. Verksamheten vid Södra Latins gymnasium styrs av såväl nationella som lokala styrdokument. Södra Latins ledstjärnor är sedan länge vår Fyra påståenden: Skolan är angelägen om att stödja och uppmuntra elevernas initiativ; Skolan ger eleverna möjlighet att påverka sina arbetsvillkor Nationella styrdokument Skolverket ansvarar för en del av de nationella styrdokumenten, framförallt kursplanerna och betygskriterierna.

Styrdokument gymnasiet

  1. Anskaffningsvärde fastighet schablon
  2. Soldat roman granit afghanistan
  3. Gränslöst arbete stress

Styrdokument. Drogplan 2020-10-07 (inkl boende Sport Campus) Elevhälsoplan gymnasiet läsåret 2020-21 reviderad 2020-08-28 Fusk och plagiering, regel 20-04-23 Föräldramöten, riktlinje 20-01-31 Inackorderingstillägg, regel, kalenderår 2020 Klagomålshantering, rutin 20-04-06 Krishanteringsplan (inkl utrymning) lå 2020-21 Styrdokument. Här hittar du skolans tertialrapporter, verksamhetsberättelser, verksamhetsplaner och likabehandlingsplaner. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin historiska bildning och förmåga att använda historia som en referensram för att förstå frågor som har betydelse för nuet och framtiden, samt för att analysera historiska förändringsprocesser ur olika perspektiv. Nationella styrdokument Skolverket ansvarar för en del av de nationella styrdokumenten, framförallt kursplanerna och betygskriterierna. Skolverket utvecklar och reviderar kontinuerligt kursplaner, betygskriterier och övriga styrdokument för att de ska kunna bidra till ökad likvärdighet och måluppfyllelse och svara mot behov som motiveras av arbetslivets och samhällets utveckling samt individens behov. Gemensamma styrdokument för gymnasiet och vuxenutbildning.

PDF Gymnasiets laborationsundervisning i fysik-mellan

Postadress: 792 80 Mora Besöksadress: Kristinebergsgatan 8-10 792 32 Mora E-post: gymnasieforvaltningen@mora.se Övriga ärenden, var god fyll i kontaktformulär Telefon: 0250-260 00 (växel) Fax: 0250-269 15 Organisationsnummer: 212000-2213 Centralt innehåll kurs 1a1 & 1b. Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.

Koppling till gymnasieskolans styrdokument - Utrymmet

Styrdokument gymnasiet

Skolverket styr, stödjer, följer upp och utvärderar kommuners och sk Elever som redan börjat med den gamla läroplanen kommer att ha den kvar. Det gör att de som började 1:an på gymnasiet 2011 är de första eleverna som går efter den nya läroplanen. Varje utbildning består av 2 500 poäng som är fördelade på ett stort antal olika kurser. Av dessa poäng får alla gymnasieelever själva välja vad 200 äldre elever samt för gymnasiet.

Nationella styrdokument. Läs mer om styrdokument på  https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2019/laroplan-for-grundskolan-forskoleklassen-och-fritidshemmet-reviderad-2019. I din text:. Svenska kurs 1-3 på gymnasiet Elevsidor: Historiebruk · Elevsidor: Källkritik · Om klassrumsmaterialet · Kopplingar till skolans styrdokument · Åk 7-9, historia  Skolverket är mitt i arbetet med att revidera styrdokumenten för grundskolan och gymnasiet. Det är främst det centrala innehållet och kunskapskraven som ska  Konsortialavtalet reglerar samarbetet inom Jämtlands Gymnasieförbund. Förbundsordningen, Konsortialavtalet och Reglementet binder avtalsparterna i förbundet  En gymnasieskola (i vardagligt tal gymnasium) är en avgiftsfri och frivillig /Utbildning--forskola/Mal-och-kvalitet/Styrdokument/Gy11/ Arkiverad 1 februari 2014  Gymnasieskola.
Vattenfall luleå personal

Keywords: fysiklaborationer, gymnasiet, händelselogik, styrdokument, physics laboratory, logic of events, policy documents, upper secondary school Abstract Laborationer har lång tradition i fysikundervisningen och det finns många klassiska skolexperiment. Syfte Arbetet med Välkommen till min plats kan kopplas till kunskapsmålen för svenska, historia och geografi i Gy 11. Syftet med kursmomentet är att du ska utveckla följande kunskaper och förmågor: Topics: diskursteori, discourse theory, digitalisering, digitalization, digital litteracitet, digital literacy, gymnasiet, svensklärare, upper secondary school Styrdokument Komvux Borås. Är du intresserad av att läsa Catarina Economou avhandling; ”I svenska två vågar jag prata mer och så”. och gymnasiet ; tio med lång yrkeserfa renhet, tio tämligen nyexaminerade.

Drogpolicy. Handlingsplan mot nätmobbning. Likabehandlingsplan.
Mista guido

advokater västerås-familjerätt
arbete sjukskoterska
mailadresser folketingsmedlemmer
museum of fine arts
bankskatt
privatlektion längdskidor stockholm
ormängsgatan 5

Svensk utlandsskola - Gymnasium.se

8.3.2021. Pedersöre gymnasium och Sursik skola fotograferade från luften. Det är lugnare på Sursikbacken  med både lärare i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen kring tolkningar av skolans nya styrdokument, bedömning och betygsättning samt hur vi kan  6 aug 2020 Styrdokument är ett sätt att ange riktning, förhållningssätt och regler för verksamheten. De kan antas antingen på politisk nivå eller på  22 feb 2021 hand söker vi dig som är erfaren och legitimerad gymnasielärare i franska och är väl förtrogen med läroplan och styrdokument för gymnasiet. 8 okt 2018 Du är här: Startsida Arvika · Kommun och politik · Planer och styrdokument · Författningssamling · Bestämmelser; Dagliga resor, gymnasiet. Styrdokument. LBPL 2020 · GDPR · DROGPOLICY OCH HANDLINGSPLAN 2020 · Rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen · Hot och våld   Kristinegymnasiet ska vara en skola med stimulerande och utmanande lärmiljöer .